Home Producten en diensten
Supervisie
Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Pastorale begeleiding
Uitgangspunten Voorstellen Contact
 
 
 
Teamcoaching

Met behulp van teamcoaching kunt u de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van uw team vergroten. Teamcoaching is een goede strategie om de interactie binnen het team te onderzoeken. Het is effectief om onderliggende denkpatronen in het team zichtbaar te maken. Het team leert dan van zijn eigen gedrag (gezamenlijk leren).
Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Er kan frictie bestaan over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘klik’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend.
In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op onderlinge samenwer­king en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ (zoals tegenslagen, oud zeer, gebrek aan vertrouwen en loyaliteit) die het functioneren van het team beďnvloeden.
De teamcoach maakt al deze aspecten van het team op een constructieve manier bespreekbaar.

Een teamcoach:

 • kijkt naar het team als een systeem. Met elkaar staan de teamleden op een vlot, als er één beweegt, moet elk teamlid een stap zetten om het evenwicht te bewaren.
 • maakt patronen in de communicatie binnen het team zichtbaar. Een teamcoach gebruikt middelen om de onderlinge samenwerking te versterken, door bijvoorbeeld te werken aan luistervaardigheden, open communicatie, en wederzijds begrip.
 • maakt op basis daarvan hier-en-nu interventies
 • gaat met het team een effectief zoekproces aan. Een teamcoach bespreekt taken en doelstellingen en onderzoekt hoe de kwaliteit van de verschillende leden ingezet kan worden. Een teamcoach brengt met het team de vereiste competenties in kaart.
 • hanteert de paradox van sturen door los te laten.

Een aantal technieken zijn:

 • conflicten aan de oppervlakte brengen door terug te geven en zichtbaar te maken wat er in het hier en nu in het team gebeurt en houdt bij een conflict een spiegel voor om te laten zien wat er op het moment zelf gebeurt.
 • een gemeenschappelijke visie genereren: waar staan we voor, waar willen we naar toe, wat hebben we daarvoor nodig en wie neemt welk deel voor zijn rekening.
 • interne en externe belemmeringen vaststellen en aanschouwelijk maken.
 • basisregels over de onderlinge communicatie opstellen.
 • Kernkwadranten opstellen waarin kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen (h)erkend kunnen worden.
 • feedback stimuleren
 • eventueel levens- en carričredoelen zichtbaar maken.

Op deze manier stimuleert de teamcoach het team om gaandeweg steeds meer zelf te kunnen en te willen oppakken.
Als teamcoach heb ik naast de post HBO-opleiding supervisie, de masterclass teamcoaching gedaan. Daarnaast heb ik ervaring in systemisch werken. Ik ben gefocussed op veranderingsprocessen.

Doel:

medewerkers in een groep te coachen bij het bereiken van vooraf vastgestelde doelen.

Middel:

minimaal vijf bijeenkomsten van ongeveer 2,5 uur, met tussenpozen van twee weken; op elke vijfde bijeenkomsten wordt het resultaat geëvalueerd en geďnventariseerd wat er verder nodig is.

Werkwijze:   

Het traject wordt voorafgegaan door een vrijblijvend oriëntatiegesprek om de aard, de inhoud en de duur van het traject te bepalen.
Tijdens de groepsbijeenkomsten worden gevarieerde middelen ingezet, zoals bijvoorbeeld: gesprek, spel en oefening, creatieve verwerking en systeem opstellingen.
Vorm: met het gehele team inclusief de manager/leidinggevende
Doelgroep: profitbedrijven en/of non-profitorganisaties. Teams van verschillende aard komen in aanmerking voor teamcoaching, bijvoorbeeld: management teams, projectteams, startende teams, (beleids- en uitvoerende) afdelingen of business units.

Voor informatie over Teamcoaching dan vragen wij u het informatieformulier in te vullen of te mailen naar: info@emmausteamcoaching.nl
      

 
 
     
 
© 2004-2019 Emmaus Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact
 
 
show overlay

Emmaus Pastoraat heeft een nieuwe website


Ga naar de nieuwe website op emmauspastoraat.nl >>

Blijf op www.emmauspastoraal.nl >>