Home Producten en diensten
Supervisie
Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Pastorale begeleiding
Uitgangspunten Voorstellen Contact
 
 
 
Supervisie
Supervisie is leren van de ervaring, door middel van reflectie en interactie. Waarbij - in een tweegesprek - vragen aan de orde komen, zoals:

Wat is er precies gebeurd? Hoe is het gegaan? Wat betekent dit voor je? Wat betekent het voor andere betrokkenen?

Welk doel is er gesteld? Zou je daar ook op een andere manier kunnen komen? Welke consequenties zou dit kunnen hebben?

Bij supervisie krijg je inzicht in jezelf: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Hoe werk ik? Waar liggen mijn sterke en zwakke kanten?

Je leert over je omstandigheden en/of je werk: Wat kom ik daar tegen? Wat betekent dit voor mij? Hoe kan en wil ik mij er toe verhouden?

Je ontdekt je persoonlijke (leer)stijl.

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden.

De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren.
Middel: minimaal vijftien bijeenkomsten van 1,5 tot 2,5 uur, met tussenpozen van twee á drie weken.
Werkwijze:    de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectieverslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken. Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn:
  • het werken met cliënten
  • de omgang met collega’s
  • de eigen manier van leidinggeven of werken
Vorm: supervisie kan individueel zijn, of in een groep met maximaal vier supervisanten.

De supervisor is bij de LVSB geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die de LVSB hanteert, en is gehouden aan de gedragscode van de LVSB en van de ACC.


Artikel
Supervisie voor politieke bestuurders [pdf]

      


 
 
     
 
© 2004-2019 Emmaus Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact
 
 
show overlay

Emmaus Pastoraat heeft een nieuwe website


Ga naar de nieuwe website op emmauspastoraat.nl >>

Blijf op www.emmauspastoraal.nl >>