Home Producten en diensten
Supervisie
Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Pastorale begeleiding
Uitgangspunten Voorstellen Contact
 
 
 
Op verschillende manieren leren kijken naar jezelf èn naar de ander.
Dat kan door je relatie met God op- EN uit te bouwen.

Supervisie is leren van de ervaring, door middel van reflectie en interactie. Daarbij komen in een tweegesprek vragen aan de orde zoals: Wat is er precies gebeurd? Hoe is het gegaan? Wat betekent dit voor je? Wat betekent het voor andere betrokkenen? Welk doel is er gesteld? Zou je daar ook op een andere manier kunnen komen? Supervisie >>

Coaching is een vorm van individuele, professionele begeleiding waarbij iemand als het ware over je schouder meekijkt. Voorbeelden van belangrijke thema’s binnen coaching zijn: Hoe ga ik met stress om? Hoe ga ik om met lage motivatie van medewerkers, kerkenraadsleden, vrijwilligers, behandelaars? Coaching >>

Intervisie vindt plaats in een groepje vakgenoten. Onder leiding van de supervisor bevragen zij elkaar op en over het werk. Het biedt de deelnemers de mogelijkheid om elkaar te ondersteunen bij de wijze waarop ieder het werk uitvoert of de manier waarop een ieder met zijn omstandigheden omgaat en te helpen ieders eigen wijze van omgaan met zijn situatie te verbeteren. Intervisie >>

Pastorale begeleiding wil mensen er toe brengen om zich voor God te verzoenen met zichzelf en met hun leven EN wil God ook vragen wat God van het individu vergt en verwacht door zijn levensgeschiedenis heen. Hoe God de mens tot nu toe heeft geleid en waartoe Hij hem wil roepen. Pastorale begeleiding >>

EMMAÜS heeft met name ervaring met mensen met een WO of HBO-denkniveau, waaronder:

  • Theologen (predikanten, pastorale werkers, evangelisten en kerkelijk werkers (zoals ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters))
  • Gezondheidszorg (huisartsen (in opleiding), artsen/specialisten en verpleegkundigen)
  • Onderwijs (directeuren en docenten/onderwijzers)
  • Overheid (landelijke, provinciale en gemeentelijke politici, ambtenaren en partijbestuursleden)
  • Bedrijfsleven (managers en directeuren)
Verder:
  • Hoogbegaafden
  • Zieken (chronisch zieken, mantelzorgers, mensen in de terminale fase van hun leven, en mensen die rondom stervenden (hebben ge)staan).

Ieder ander, die aan één van de bovengenoemde vormen behoefte heeft, is ook hartelijk welkom!


Het bureau onderschrijft de ethische gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen (LVSB) en de Nederlandse Beroepscoaches (NOBCO) en de Associatie van Christelijke counselors (ACC) weergegeven in vier hoofdpunten:

1.respect
2.integriteit
3.verantwoordelijkheid
4.professionaliteit
       
 
     
 
© 2004-2020 Emmaus Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact
 
 
show overlay

Emmaus Pastoraat heeft een nieuwe website


Ga naar de nieuwe website op emmauspastoraat.nl >>

Blijf op www.emmauspastoraal.nl >>