Home Producten en diensten
Supervisie
Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Pastorale begeleiding
Uitgangspunten Voorstellen Contact
 
 
 
Pastorale begeleiding
Pastorale begeleiding wil mensen er toe brengen om zich voor God te verzoenen, met zichzelf en met hun leven. Emmaüs begeleidt mensen, die God een plaats in hun leven willen geven, om zo hun relatie met God te verdiepen en uit te breiden. Verder willen wij ook kijken wat God van het individu vraagt en verwacht door zijn levensgeschiedenis heen. We ontdekken hoe God de mens tot nu toe heeft geleid en waartoe Hij hem wil roepen.

Daarom wordt er in de praktijkvoering van Emmaüs uitgegaan van het bestaan van God, onze Schepper; Jezus Christus, onze Verlosser; en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die in onze geest, lichaam en ziel werkt. Emmaüs gaat uit van Gods Tegenwoordigheid, ook bij de pastorale begeleiding.

Er wordt in deze begeleiding gebruik gemaakt van het gedachtegoed en werkwijze van:
  • Leanne Payne (http://www.leannepayne.nl), waardoor de werking van Gods Tegenwoordigheid zichtbaar en ervaren wordt;
  • Simone Pacot, waardoor kwetsuren een kans van God zijn, om zo dichter bij Hem en bij zichzelf te komen;
  • Henri Nouwen (http://www.nouwen.org) waardoor men leert zien dat het niet gaat om wat je hebt, wat je bent of wat anderen over je zeggen, maar dat je mag weten dat je Gods geliefde kind bent!
  • Anselm Grün waarbij het gaat om God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf en
  • de Insight Focused Therapy van Pauline Skeates (www.insight-international.nl) waardoor de focus verlegd wordt van onze omstandigheden naar Gods liefde en genade.
Emmaüs weet zich daarbij verbonden met de ene algemene christelijke kerk en begeleidt mensen zowel uit
  • de diverse Protestantse Kerken (zoals: Protestantse Kerken in Nederland; Christelijke Gereformeerde Kerken; Gereformeerde Kerken vrijgemaakt; Nederlands Gereformeerde Kerken; Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk; Gereformeerde Gemeenten);
  • Rooms Katholieke Kerken (Rooms Katholieke Kerk; Oud Katholieke Kerk van Nederland) en
  • gemeenten (Christelijke Gemeente Nederland, Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE); Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland).
       
 
     
 
© 2004-2019 Emmaus Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact
 
 
show overlay

Emmaus Pastoraat heeft een nieuwe website


Ga naar de nieuwe website op emmauspastoraat.nl >>

Blijf op www.emmauspastoraal.nl >>