Home Producten en diensten
Supervisie
Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Pastorale begeleiding
Uitgangspunten Voorstellen Contact
 
 
 
Intervisie
Intervisie is een groep met vakgenoten, die elkaar onder leiding van de supervisor bevragen op en over het werk. Het biedt de deelnemers de mogelijkheid om elkaar te ondersteunen bij de wijze waarop ieder het werk uitvoert of bij de manier waarop een ieder met zijn omstandigheden omgaat. Het helpt ieders eigen wijze van omgaan met zijn situatie te verbeteren. Beurtelings brengen de leden van de intervisiegroep actuele ervaringen met het hanteren van situaties in. Hierbij houdt men rekening met elkaar, is wederkerigheid belangrijk en wisselen luisteren en vertellen op grond van aan elkaar gestelde vragen elkaar af.

Intervisie is zodoende een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Emmaüs kan helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij de deelnemers leren hoe ze de anderen gelijkwaardig verder kunnen helpen.

Doel: de deelnemers leren over het werk en begeleiden elkaar daarin.
Middel: zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten.
Werkwijze:    de deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp geboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren verbeterd kan worden.
Vorm: een intervisiegroep heeft drie tot zes deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie.
      


 
 
     
 
© 2004-2019 Emmaus Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact
 
 
show overlay

Emmaus Pastoraat heeft een nieuwe website


Ga naar de nieuwe website op emmauspastoraat.nl >>

Blijf op www.emmauspastoraal.nl >>