Home Producten en diensten
Supervisie
Coaching
Teamcoaching
Intervisie
Pastorale begeleiding
Uitgangspunten Voorstellen Contact
 
 
 
Coaching

Coaching is een vorm van individuele, professionele begeleiding waarbij iemand over je schouder meekijkt.


Belangrijke themaís binnen de coaching zijn:

Hoe ga ik met stress om? Hoe ga ik om met lage motivatie van medewerkers, kerkenraadsleden, vrijwilligers, behandelaars?

Hoe ga ik om met frustraties en oud zeer in mijn werk, mijn persoonlijk leven of gemeente?

Hoe ga ik met agressie en manipulatie van derden om? Hoe ga ik met samenwerking of fusie om?

Hoe krijg ik zicht in mijn eigen valkuilen? Hoe gebruik ik mijn energie, inspiratie, geloof?

Hoe creŽer ik nieuwe visies op zorg, beleid, hulpverlening, pastoraat, mijn toekomst? Coaching is gericht op het verbeteren van prestaties in de uitvoering van het beroep of functie. Het accent kan daarbij gelegd worden op persoonlijke of vakmatige doelen, of een combinatie van beide.

Doel: betere prestaties.
Middel: een van tevoren afgesproken aantal bijeenkomsten.
Werkwijze:   de coach, opdrachtgever en coachee spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt zal worden. Er wordt een traject vastgesteld. Het effect van de bijeenkomsten worden geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.
Vorm: een coachee samen met een coach.

Voor informatie over Coaching dan vragen wij u het informatieformulier in te vullen of te mailen naar: info@emmauscoaching.nl
      


 
 
     
 
© 2004-2019 Emmaus Pastorale Supervisie, Coaching en Intervisie
Concept en Realisatie: Heinosoft
Home
Contact
 
 
show overlay

Emmaus Pastoraat heeft een nieuwe website


Ga naar de nieuwe website op emmauspastoraat.nl >>

Blijf op www.emmauspastoraal.nl >>